INA轴承、FAG轴承
电话:021-51981311 021-51981322
传真:021-51981312
24小时销售服务热线:13501660331
我们竭诚为您提供最专业的进口轴承!
 
  • 搜索您要查询的FAG轴承,INA轴承,进口轴承型号:
  • 内径: mm  外径: mm  厚度: mm
  • 型号:  品牌:
本站特价轴承推荐

FAG22324-E1轴承
FAGSD3152-H-TS-BL-L+231SM240-MA轴承
FAGSNV090-L+20308-TVP+DHV308轴承
FAG23188-MB轴承
FAGBND3130-H-W-Y-BF-S轴承
FAGHS7026-C-T-P4S轴承
FAGH39/850-HG轴承
FAG1318-K-M-C3+H318轴承
INAGAKR30-PW轴承
INAK12X15X10-TV轴承
INAIR40X50X20-IS1轴承
FAGBND2264-Z-Y-BL-S轴承
INA轴承推荐
FAG3001-B-TVH轴承
INABND2268-H-W-Y-BL-S轴承
INABND2280-H-C-Y-BL-S轴承
INABND3056-H-C-T-AF-S轴承
FAGHCB7007-E-T-P4S轴承
INAHF0812-KF-R轴承
FAGKUG50,403轴承
FAGKUG6轴承
INANRB3,5X29,8-G2轴承
INASNV052-L+1205-K-TVH-C3+H205+FSV505轴承
INASNV080-L+20208-K-TVP-C3+H208+DHV508轴承
FAGZRB28X28轴承
INA轴承新闻

INA轴承后缀含义2-机械 ...
INA轴承后缀含义-机械 ...
INA瑞典轴承的前后代码--机 ...
INA轴承精度代码
INA轴承代码的说明
INA轴承简介
斯凯孚(INA)为庞巴迪新型C ...
INA轴承后缀代码解释 ...
INARITZ-023063-PF传动轴尺寸图纸

INARITZ-023063-PF传动轴

产品名称:INA传动轴RITZ-023063-PF

轴承尺寸(内径×外径×厚度):25mm×63mm×164mm

品牌INA

类型传动轴

备注:直线导引系统用于带齿导轨的导向键连接的驱动轴,带螺旋齿

主要用途:磁性材料、有色金属合金、高空作业平台、发动机类、质谱产品、农用化学、环境温度、电子材料、主令开关、塑料挤出、

供应商:上海航企贸易有限公司

联系人:王小姐

订购电话:021-51981311

订购传真:021-51981312

订购此产品:

INARITZ-023063-PF详细参数如下:

b25 mm 
d63,66 mm 
d128 mm 公差:h6
d242 mm dk67,7 mm GM8L1164,5 mm l180 mm l214,5 mm l357,5 mm t31 mm u8 mm m1,5 kg 质量63 mm 中心距离2 mm 模数30 Anzahl 齿数用于带螺旋齿的导向键连接的驱动轴